ગોદડિયો ચોરો…ગોલમાલ માલા-૨

ગોદડિયો ચોરો…ગોલમાલ માલા
====================================================
cropped-11.jpg
ભાઇયોં ઓર બહનોં હમારે “ગોદડ રેડિયો”કી ઘડીમેં ગુરુવારકી રાતકે
બારા બજ ચુકે હૈ. શુક્ર્વારકે દિન હમ અપને વાદેં મુજબ આપકે સામને
હાસ્યકે રંગરસ ભરે આપકે ચહીતે કાર્યક્રમ ગોલમાલાકા દુસરા ભાગ લેકર
આપકી સેવામાં મેં આપકા અપના ગોદડિયાજી હાજિર હું.
પીછલે મહિનેકે આખરી શુક્ર્વારકો હમને ઉન્નીસો નવેંસે દોહજાર ચારકા
સુહાના સફરકો રખા જિસને આપ જેસે કઇ પઢનેવાલોંને ખુબ સરાહા.
આપ સબકા પ્રેમ ઓર સહયોગકી ભાવનાકો સલામ કરકે આજકા યે સફર
આગે બઢાતે હુએ આપકા ઓર જ્યાદા પ્રેમ ચાહતા હું.
આજ પાંચવી ગપદાન પર દો હજાર પાંચમીં ધુમ મચા દેનેવાલી ઓર
જિસકા ચર્ચા સારે જહાનમેં હલચલ મચાને વાલી ફિલમ આયી થી જિસકા
નામ થા ” લાલજીકી ચદદર” જિસમેં કઇ બડે કલાકારોને કામ કીયા થા.
જિસ ગીતકો ગોદડિયાજીને લીખા થા ઓર ધુન બનાઇ થી સત્તા પ્રેમીજી
ધૃતરાષ્ટ્રજીને ઓર ઇસ ગાનેકો સુરીલી આવાજ દી ગોરધન ગઠાજીને.
“ચલી ચલી રે ચદદર મેરી ચલી રે
ચલી લાહોરકે પાર આઇ જિન્હાકી મજાર …ચલી રે .
રંગ મેરી ચદદરકા એસા હૈ જાની
કુર્સીકે સિવા લગતા હૈ સબ ફાની
દીલમેં કુર્સીકી આસ આયે જિન્હા તેરે પાસ…ચલી રે.
ભાઇઓ ઓર બેહનો” ઇસ ગીતને એસી ધુમ મચાઇકે સુદર્શનકે પ્રત્યક્ષ
દર્શનકે લિયે કલાકારોંકો જાના પડા ઓર “કુર્શી ગવાંયા” એવોર્ડ મીલા થા.”
આજ દુસરી ગપદાન પર ૨૦૦૫મેં આયી ફિલમ ” તાપીકા કહર” આઇ થી
જિસમેં કૈ બડે કલાકારોં ઓર વયસ્ક કાકાજીને કામ કિયા થા . ગીતકો શબ્દોંમેં
સજાયા થા ગોદડિયાજીને ઓર ધુન બનાઇ થી કોદાલાજીને ઓર સુરીલી
આવાજ બક્ષી અઠાજીને તો આપકી ખિદમતમેં પેશ હૈ યે ગાના.
“તાપીને તો કહર ઢાયા કૈઇયોકો બેઘર કીયા
 ટેલીફુનકે ખંભે ટુટે સિગન્લ્કે ક્યા થી વિસાત
હર તરફ પાની હી પાની નર ઉતમકા યે કૈસા હૈ પ્યાર.
ભુખ તરસસે બીરહ રહી જનતા હુઇ થી બેબસ લાચાર”
તીસરી ગપદાન પર આજ ધુમ મચા રહા હૈ ભાઇયો ઓર બહનો વોહી
ફિલમ લાલજીકી ચદદર” કા ગાના જોર શોરસે ધુમ મચા રહા હૈ ઇસ
ગાનેકો અપને સુરોંસે સજાયા હૈ કોદાલાજીને યે ગાના આપ સબકી પસંદ હૈ.
જિન્હેં હમ ભુલના ચાહે વો જિન્હા ક્યું યાદ આતા હૈ
 ભલા હો ઇસ કુર્શીકા ઇઅસ લિયે યાદ આતેં હૈ.”
ચોથી ગપદાન પર ધુમ મચા રહા હૈ ” કોમન્વેલ્થકા કારનામા” ફિલમ વો
ગાના આજ ભી હર બચ્ચે બુઢેકી જબાન પે ઝુમ રહા હૈ. ઇસે લિખા હૈ
ગોદડિયાજીને સંગીતસે સજાયા હૈ નારણ શંખને આવાજ કનુ કચોલાજીને.
” ચલો બુલાવા આયા હૈ આજ કલ-માડીને બુલાયા હૈ
લાખો કરોડોંકા ચડાવા ચઢાયા હૈ આજ કલ- માડીને બુલાયા હૈ.
જગમેં દેશકો બદનામ કરવાયા હૈ વો આજ કલમાડીકો બચાયા હૈ”
ભાઇયો ઓર બહનો આજ આખરી ઓર પાંચવી ગપદાનપે હૈ વો ગાના જિસને
મનુભાઇકી મોટરકો બ્રેક લગાનેકી કોશિશ કી થી. સારે જહાનમેં ઇસ ફિલમકી
ચર્ચાકે ફુવારે ઉડે થે. ફિલમકા નામ થા ” ન્યુક્લિયરકા ન્યોતા” ઇસકે ગાને
લીખા થા ગોદડજીને ઓર ભદા ભુત ઓર સાથીયોને કોરસકો ગાયા.
” ડાબેરીયોં દેશકે દુશ્મન હાયેં હાયેં
   યે સત્તાકોં ગિરાને વાલેં હાયેં હાયેં
   ટેકા ખેંચા હાંજી
   મનુકો ડગાયા હાંજી
  યે બનને ના દે દેશકો ન્યુક્લિયર વાલા…ડાબેરીયોં દેશકે
  અમરને હમકો અમર બનાયા હાંજી
  મુલાયમને ભી મસકા લગાયા હાંજી
  ન્યુક્લિયર બીલ પાસ કરાયા સુનલે લાલ…ડાબેરીયોં દેશ કે.
 
ગાંઠિયો=
દેશમાં ખંડ કેટલા == ઝારખંડ અને ઉતરાખંડ
ખાવાના ખંડ કેટલા= શિખંડ અને લોખંડ
દેખાડવાનો ખંડ  = પાખંડ
==================================================
સ્વપ્ન જેસરવાકર

10 thoughts on “ગોદડિયો ચોરો…ગોલમાલ માલા-૨

 1. દેશમાં ખંડ કેટલા == ઝારખંડ અને ઉતરાખંડ
  ખાવાના ખંડ કેટલા= શિખંડ અને લોખંડ
  દેખાડવાનો ખંડ = પાખંડ

  રેડિયો ઉપર ગોદડીયાજીએ જુના ગીતો ઉપરની તરજો ઉપર નવા ગીતોની

  જે જમાવટ કરી એ ખુબ ગમી . પોસ્ટની નવીનતા માટે ધન્યવાદ .

  Like

  1. આદરણીય વડિલ શ્રી વિનોદ કાકા,

   આપ દ્વારા વરસતો અપાર પ્રેમ એક નવા અધ્યાય માટે પ્રેરણારુપ બને છે

   આ નવીનતા ભર્યા મુદા માટે આપ જેવા વડિલોના આશિર્વાદ ફળે છે

   આપના ઉત્સાહ પ્રેરિત સંદેશ બદલ ખુબ આભાર

   Like

  1. આદરણીય વડિલ શ્રી વિનોદ કાકા,

   આપ દ્વારા વરસતો અપાર પ્રેમ એક નવા અધ્યાય માટે પ્રેરણારુપ બને છે

   આપના ઉત્સાહ પ્રેરિત સંદેશ બદલ ખુબ આભાર

   Like

  1. આદરણીય વડિલ શ્રી વિનોદ કાકા,

   આપ દ્વારા વરસતો અપાર પ્રેમ એક નવા અધ્યાય માટે પ્રેરણારુપ બને છે

   આપના ઉત્સાહ પ્રેરિત સંદેશ બદલ ખુબ આભાર

   Like

  1. આદરણીય વડિલ શ્રી દાવડા સાહેબ

   આપ દ્વારા વરસતો અપાર પ્રેમ એક નવા અધ્યાય માટે પ્રેરણારુપ બને છે

   આપના ઉત્સાહ પ્રેરિત સંદેશ બદલ ખુબ આભાર

   Like

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s