Tag Archives: સ્વપ્ન..પોયરો..પૈનીને..કથા..પહતાવાનો..ગોદડિયો.. ચોરો

ગોદડિયો ચોરો…પોયરો પૈનીને પહતાવાનો.

ગોદડિયો ચોરો…પોયરો પૈનીને પહતાવાનો.
=============================================

ગોદડીયો ચોરો

સ્ટેચ્યુ ઓફ લીબર્ટીએ ગુજરડાં ગોરમટી લેવા ગયાં ને પરત આવ્યા
પછી તો પેલા “શ્રી શ્રી ૧૦૦૮ સુરેશ્વરમ મહારાજે કહ્યું અલ્યા ગોદડિયા
આ બધી દોડાદોડ હવે ફાવતી નથી તો તું એમ કર પેલા હુરતવાળા
 હુરતી (સુરતી) બામણ ૧૦૦૦૮ શ્રી શ્રી પરવીન સાસ્ટરીને બોલાવ.”
http://pravinshastri.wordpress.com/
અમે પ્રવિણભાઇ શાસ્ત્રીને આગળની વિધિ માટે બોલાવી લીધા.”
હિલેરીબેન તો સરસ ચોળી ચણિયો પહેરીને ગોતરડો (વરધ) લેવા જવા
રુમીઝુમીને ફરકડી મારતાં સેનેટરો ને કોગ્રેસમેનો સાથે  ચાલ્યાં.
“પાંચ ઘડા (બેડાં) પાણી ભરીને માથે મુકી ચાલવાની વિધિ હતી એટલે
તો સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ હિલેરીબેન કે જે બીજા દેશોને વાત વાતમાં પાણી
ભરાવતાં એ પોતે જ પરસેવે પાણી પાણી થઇ ગયાં.”
કોઇ સેનેટરની પત્નીએ ટીવીમાં સનેડો જોયેલો એટલે ગોદડિયા બેન્ડ પાર્ટીને
કહ્યું ” મિ. બેન્ડ બ્રધર્સ યુનો ઇન યોર કન્ટ્રી જેન્ટસ એન્ડ લેડિઝ સીટીંગ એન્ડ
સમ બડી સીગીંગ ધ લાસ્ટ લાઇન એવરી બડી સ્ટેન્ડીંગ એન્ડ રાઉન્ડ રાઉન્ડ
મુવીંગ એન્ડ ડાન્સીગ ધેટ સોંગ પ્લીઝ ડુ ધેન વી આર એન્જોઇંગ ડાન્સીંગ.”
ગોરધન ગઠ્ઠો મુખ્ય ગાયક કલાકાર હતો તે માથું ખંજવાળવા લાગ્યો.
પરવીન સાસ્ટરી કહે “હહરીના ભેજામા એતલી હો ગધેરા જેતલી બી
બુઢ્ઢી ની મલે, સાલો તુ ગધેરાનો ગધેરો છે. મોટ્ટો મમ્મદરફી થઈને ગાવા
નીકલી પઈડો છે. માઠુ ખજવારવાને બડલે લુંગી લુંગી હાવા માર ને હુરટી
જલેબી જલેવીનો કરીના જેવો દાન્સ હો કરવા માંદ.””
“નાચતા હો ની આવરતું ઓય ટો મારે ડબલ રોલમાં બામન કમ ડીજે થવું પરહે.”
પછી તો ગોદડિયા બેન્ડ પાર્ટી તાનમાં આવી ગઇ ને સનેડો ઉપાડ્યો.
” હે ગધેડો ગધેડો ડેમોક્રેસી કેરો ગધેડો
  હંભાળીને સહુ હાલજો લાત ના મારે ગધેડો.
  હે ક્લિન્ટને તો કેવું કર્યું ને થયા છે પ્રેસીડેન્ટ
  ગોતરડો લેવાને કાજ…હે હિલેરી થયાં છે અપટુડેટ રે…ડેમોક્રેસી કેરો ગધેડો.
  વોશિગ્ટન ડી.સી માં છે વાઇટ હાઉસ જ ધામ
  મોનિકા લુઇસ્કીને મળી…ના કરવાનાં કર્યાં છે કામ રે…ડેમોક્રેસી કેરો ગધેડો.”
એમ વાજતાં ગાજતાં ગોતરડો લઇને સર્વે વિધિના સ્થળે આવી પહોંચ્યાં.
Marc Mezvinsky પરણવા કાજે મંડપના દ્વારે આવી પહોચ્યા.
હિલેરીબેન વર પોંકવા કાજે માથે મોડ મુકી મંડપના દરવાજે આવ્યાં.
પરવીન સાસ્ટરી ” ઓમ પાતાર લોકે અમેરિકા નામક ખંડે ન્યુયોર્ક હેરે
(શહેરે) હિલેરી ક્લિન્ટાનાય જામાત્રં (જમાઇ) માર્કમ પોઇરો આઇવો”
લગન વિધિમાં મારક બબુચક્ની જેમ બાઘાં ને ડાફોળિયાં મારતો બેઠો.
વિધિની શરુઆત કરતાં પરવીનજી સાસ્ટરી ઉવાચમ
” ઓમ ચમચીમાં પાણી લેઇ બે વાર પી જાવ”
કોદાળો ભરડમ  “ઓમ ઇન સ્પુનમ વોટરમ ટુ ટાઇમમ ડ્રીંકમમ”
સાસ્ટરી ઉવાચમ“ઓમ એતરાન્તિક ઓમ પેહીકમ જલમ પધારાવીંગમ “
કોદળો ભરડમ એટલાન્ટિક્મ એન્ડમ પેસીફીકમ વોટરમ પુટીંગ”
સાસ્ટરી ઉવાચમ “હાવધાન પોયરી બી પધરાવો હાવધાન હાવધાન “
કોદાળો ભરડમ ” સ્વીટેસ્ટ ચેલ્સી કમ ઇન ટેન્ટ ફોર મેરેજ..”
“હહરીના ઓલા લંદનવારા (લંડન) ગોરિયા (ગોરા)મોહારું (મોસાળું)લૈ
આયા સે ઇ બુઢ્ઢીના (બુધ્ધિ)બરધિયા (બળદીયા)ને કે’છ પોયરીને (દિકરી)
પકરી (પકડી) લાઇ (લાવી) બેહારવા (પધરાવવા)માંડ.”
કેમરુન બ્લેર એન્ડ કંપનીએ ચેલ્સીને મોયરામાં પધરાવી પાઉન્ડ પકડાવ્યા.
પરવીન સાસ્ટરી ” મંગરમ મંગરમ (મંગલમ ) કુરાત (કુર્યાત) હદા (સદા)
મંગરમ. પોયરાના હાતમાં (હાથ) પોયરીનો હાત પકરાવો “
ત્યાં જ ગોદડિયા બેન્ડ મંડલીયે લગ્ન ગીત ઉપાડ્યું…
(ઘરમાં નોતી ખાંડ ત્યારે શીદને તેડાવી જાન મારા નવલા વેવાઇ )
” હવે નથી રહ્યા પ્રેસિડેન્ટ ને શાને મુકાવ્યા ટેન્ટ મારા નવલા વેવાઇ “
મોસાળામાં મલ્યા પાઉન્ડ ત્યારે મોટો કર્યો સાઉન્ડ મારા નવલા વેવાઇ.
ઘરમાં નોતા ડોલર ત્યારે ઉંચા કેમ કરિયા કોલર મારા નવલા વેવાઇ
ઘરમાં નોતી પેપ્સી ત્યારે શીદને પૈણાવી ચેલ્સી મારા નવલા વેવાઇ .”
એમ ક્લિન્ટન હિલેરીના ઘેર ચેલ્સીનો લગ્ન પ્રસંગ રંગેચંગે ઉજવાઇ ગયો.
ને પરવીન સાસ્ટરી ઉવાચમ ” હહરીનો પોયરો પૈનીને પહતાવાનો “
ગાંઠિયો-
બિલ ક્લિન્ટન ભારત મુલાકાતે ગયા ને ગુજરાતના મુખ્ય મંત્રીને મલ્યા.
મુખ્ય મંત્રીને હાથ મિલાવતાં તેમણે કહ્યું “હલ્લો આઇ એમ બીલ”
ગુજરાતના મુખ્ય મંત્રીએ કહ્યું ” યુ આર વન બીલ આઇ એમ સિક્સ બીલ”
 ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી   ” છબીલદાસ મહેતા .”
================================================
સ્વપ્ન જેસરવાકર